Contact

Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag.

Momenteel is er een wachtlijst van ongeveer 12-16 weken (update: 29-4-2024).

Adres: Fonteinlaan 5, Haarlem.

Wachtkamer op de begane grond, de praktijkruimte bevindt zich op de tweede verdieping. De locatie beschikt over een lift.

De praktijk locatie heeft een directe verbinding met de N205 met aansluiting op de A9 richting onder andere Amsterdam, Den Haag, of richting Alkmaar. Op het achtergelegen parkeerterrein is ruime parkeergelegenheid (betaald parkeren). Bushalte Dreef ligt op loopafstand vanwaar bus 50 geregeld stopt met een directe verbinding naar het station. Het centrum van Haarlem is met slechts een paar minuten fietsen te bereiken.

Tijden: 9:00 – 15:30

Email: info@psychologiepraktijkmijngroei.

Je kunt je via dit formulier aanmelden en je vragen stellen. Ik neem binnen 5 werkdagen contact met je op. Na een korte telefonische kennismaking kunnen we een afspraak voor een intake plannen.

In verband met je privacy verzoek ik je om via dit mailadres en formulier geen privacygevoelige informatie, zoals geboortedatum of adres te vermelden. Indien je persoonsgegevens wilt achterlaten, kan dit telefonisch of als je in behandeling bent per beveiligde mail.

Helaas is het niet mogelijk behandeltrajecten in het Engels te doen.
Unfortunately, it is not possible to conduct treatment programs in English.


Afzeggen/ missen van afspraak

Alle afspraken dienen 24 uur van tevoren telefonisch te worden afgezegd. Bij niet of te laat afzeggen breng ik € 50 in rekening. Deze kosten kunnen niet bij je zorgverzekering gedeclareerd worden.


Vragen, problemen of klachten?

Heb je vragen of opmerkingen over de diensten van Psychologiepraktijk Mijn Groei? Ben je ontevreden? Laat het dan alsjeblieft weten. Wij gaan graag met je in gesprek en willen er dan samen uit komen. Lukt dat niet en blijft je zitten met vragen of onvrede? Of betrekt je liever meteen al een onafhankelijk persoon erbij? Neem dan contact op met de externe klachtenfunctionaris. Hiervoor werken wij samen met Klacht&Company. De klachtenfunctionaris begeleidt in overleg met jou de indiening en de verdere afhandeling van jouw klacht.


Hoe werkt de klachtenfunctionaris?
Indiening klacht
U begint met het indienen van uw klacht, bij voorkeur via het klachtenformulier. U vindt dit formulier op de website van P3NL: https://www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten. Het ingevulde formulier mailt u vervolgens naar P3NL@klachtencompany.nl of u stuurt het per post naar Klacht&Company, Postbus 3106, 2601 DC Delft.
Kunt u zelf niet op internet, vraag dan telefonisch bij Klacht&Company (088 – 234 16 01) een papieren exemplaar van het klachtenformulier op. Vergeet niet om uw postadres te noemen. Vindt u het lastig om de klacht goed te omschrijven of wilt u liever eerst overleggen? Dan kunt u uiteraard ook bellen met de klachtenfunctionaris via nummer 088 – 234 1601.

Verkenning en overleg
De klachtenfunctionaris luistert naar uw klacht en zet met u op een rij wat er is gebeurd. U bespreekt samen wat u met uw klacht wilt bereiken en wat passende stappen zijn. Als de klachtenfunctionaris verdere acties onderneemt, is daarvoor uw instemming nodig. De klachtenfunctionaris werkt onafhankelijk en onpartijdig. Zij geeft zelf geen oordeel over de klacht. Wat u met de klachtenfunctionaris bespreekt, is vertrouwelijk. U bepaalt welke informatie de klachtenfunctionaris aan anderen (en aan ons) mag doorgeven.

Verdere stappen
De verdere afhandeling van uw klacht kan op allerlei manieren plaatsvinden. Soms past bijvoorbeeld een schriftelijke uitwisseling, soms ook een bemiddelingsgesprek onder begeleiding van de klachtenfunctionaris. Soms is het ook handig om de mening van een inhoudsdeskundige te vragen. Voor dit traject staat in principe een termijn van 6 tot 10 weken.

Afsluiting
Als alle mogelijke stappen zijn gezet, krijgt u een schriftelijk bericht over de uitkomst van de klachtafhandeling. In dit afsluitbericht staan ook de afspraken die eventueel zijn gemaakt. Bijvoorbeeld over de oplossing van de klacht of over hoe we in de toekomst met elkaar verder gaan. Niet tevreden met de uitkomst? Heeft u het traject met inzet van de onafhankelijk klachtenfunctionaris doorlopen en bent u het niet eens met de uitkomst? Dan kunt u de zaak ter beoordeling voorleggen aan de externe geschillencommissie psychische en pedagogische zorg. Deze commissie onderzoekt en beoordeelt uw klacht, waarbij beide partijen worden gehoord. Wij moeten ons houden aan de uitkomst van deze geschilprocedure. Ook bij een eventueel verzoek tot schadevergoeding waarover wij het onderling niet eens worden, mag u het bindend oordeel van de geschillencommissie vragen. Meer informatie over de geschilprocedure en de voorwaarden die daarbij gelden, vindt u in het eerder genoemde afsluitbericht en via www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten.

Wat zijn de kosten?
Aan het inschakelen van de klachtenfunctionaris zijn voor u géén kosten verbonden. Schakelt u zelf een bemiddelaar of adviseur in, dan betaalt u uiteraard wel zelf de kosten. Als u besluit om alsnog naar de geschillencommissie te gaan, betaalt u eenmalig een bedrag aan administratiekosten.

Andere mogelijkheden?
Er zijn nog andere mogelijkheden om werk te maken van uw klacht of om daarbij ondersteuning te krijgen. De klachtenfunctionaris kan u daarover informatie geven. Informatie vindt u ook op www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten.