Werkwijze

Kennismaking

Als je een verwijzing hebt van je huisarts (dit kan ook zonder, indien je de kosten voor een traject zelf volledig kunt en wilt dragen) dan je je hier aanmelden voor een gratis kennismaking. Dit vrijblijvende telefoongesprek (15 min) is bedoeld om een globaal beeld van je klachten en hulpvraag te krijgen. Ook biedt het je de ruimte om te ervaren of we samen een ‘match’ zijn. Het is immers van belang dat jij je voldoende prettig bij mij voelt om je te uiten; de zo genoemde klik. Uit onderzoek blijkt dat de relatie met je behandelaar voor een groot deel de effectiviteit van de behandeling bepaalt. Onze werkrelatie is dus een belangrijk instrument. Vanuit mijn kant kun je warmte, humor, compassie en openheid over mijn gedachtengang verwachten.

Intake

Wanneer we ervoor kiezen om een behandeltraject aan te gaan, volgt er een uitgebreide intake (1-3 sessies). Daarin nemen we de tijd om je probleem en hulpvraag zo helder mogelijk te krijgen. Hierin maak ik gebruik van vragenlijsten en testmateriaal om ons hierbij te helpen. Ik wil je graag goed begrijpen, zodat ik een passend voorstel kan doen van hoe ik je denk te kunnen helpen. Al die informatie komt samen in ons behandelplan, welke we regelmatig evalueren om de vooruitgang te bewaken of zo nodig bij te stellen gedurende de behandeling.

Therapiestijlen

Therapie is meestal hard werken; het vraagt om je tijd, je energie en brengt in het begin ook misschien wel wat spanning met zich mee. Als het simpel was dan had je het immers zelf allang gedaan. Ik ben meer dan bereid om me voor jou in te spannen om je te helpen; te spiegelen en de blinde vlekken bloot te leggen, praktisch, no-nonsense en klachtgericht te werken, of je juist in een zachtere vorm te helpen met emotionele verwerking. Alles binnen de heilzame werking van een veilige verbintenis. Ik ben een type therapeut die graag eclectisch werkt (met verschillende soorten technieken), omdat ik niet geloof in een one-size-fits-all aanpak. Al naargelang wat er speelt haak ik aan met een bepaalde interventievorm en het mooiste vind ik om het je voor te leggen: “Wat past bij jouw persoonlijke stijl?’. Je wordt altijd begeleid met methodieken die wetenschappelijk en klinisch bewezen effectief zijn. Cliënten waarderen mijn warmte, humor, pragmatische en doortastende aanpak, open mindset, energie, openheid en hoe ik de rode draad bewaak binnen de behandeling, maar ook goed kan aansluiten op dat wat op dat moment aandacht vraagt.

  • Schematherapie
  • Acceptance and commitment therapie (ACT)
  • Oplossingsgerichte therapie
  • EMDR
  • Inzichtgevende therapie
  • Cognitieve gedragstherapie (CGT)